TERUG

Hoe wordt mijn anonimiteit gagarandeerd?

Wie kan mijn antwoorden zien?

De onderzoeksgroep maakt gebruik van de MOTUS-software die werd ontwikkeld door de Onderzoeksgroep TOR zelf. De onderzoeksgegevens worden opgeslagen op een server in eigen beheer. Op geen enkel moment worden gegevens uitgewisseld met andere partijen.

De antwoorden die je in dit onderzoek meedeelt, worden anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek zullen alleen in tabellen en gegroepeerd  worden verspreid waarbij niemand jouw persoonlijke antwoorden kan achterhalen.

Waarom hebben jullie mijn contactgegevens en personeelsnummer nodig?

Je contactgegevens worden enkel gebruikt om je binnen het kader van dit onderzoek te kunnen contacteren (bijv. om een nieuw wachtwoord, herinneringsberichten voor het invullen van je tijdsbesteding, enz. toe te sturen).

Via het personeelsnummer wordt een koppeling gemaakt met de AGODI- en de scholendatabank. Deze databanken bevatten informatie over je statuut, de onderwijsvormen waarin je les geeft, jouw takenpakket, anciƫnniteit, informatie over school- en klaskenmerken, enzoverder. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de resultaten die blijken uit de tijdsbesteding beter te begrijpen en verschillen tussen groepen te kunnen interpreteren.

Wie voert het onderzoek uit?

Is het onderzoek onafhankelijk?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Deze voert het onderzoek volledig onafhankelijkheid uit. Zowel de bevraging van de tijdsbesteding als de verwerking van de resultaten vallen onder haar bevoegdheid.

Wie zijn de verantwoordelijken voor het onderzoek?

De promotor van het onderzoek is Prof. Dr. Ignace Glorieux (Ignace.Glorieux@vub.be). De coƶrdinatie van het veldwerk is in handen van Joeri Minnen (Joeri.Minnen@vub.be).

Hoe verloopt het onderzoek?

Een onderzoek in verschillende fasen

Zodra je bent ingeschreven, ontvang je een e-mail van de Onderzoeksgroep TOR met je unieke gebruikersnaam en wachtwoord en de vraag om een korte profielvragenlijst in te vullen via de MOTUS-software.

Centraal in het onderzoek staat een tijdsregistratie van 7 dagen. De MOTUS-website en de MOTUS-app voor Android en iOS helpen je om te tonen wat je werkelijk doet voor en tijdens je job en hoe je je werk organiseert. De registratie zelf duurt ongeveer 15 minuten per dag. Voor en na het onderzoek volgt er nog een korte bevraging.

Het onderzoek loopt van 22 januari tot 30 april 2018 en dus ook tijdens de schoolvakanties. Inschrijven kan tot 15 april 2018.

TERUG